Firmamız; demiryolu, güzergah karayolu, deniz yapıları, arıtma tesisleri, köprü, viyadük, tünel, heyelan, altyapı ve bina temellerinin projelendirilmesi sürecinde   jeolojik - jeoteknik ve temel mühendisliği hizmetleri vermektedir.
 • ZEMİN ETÜT VERİ RAPORU VE GEOTEKNİK RAPOR HAZIRLANMASI
 • TEMEL ETÜT SONDAJ ÇALIŞMALRI
 • DENİZ SONDAJLARI
 • GÖLET VE BARAJ ETÜTLERİ
 • GÜZERGAH ETÜTLERİ
 • SIVILAŞMA ANALİZLERİ
 • ŞEV STABİLİZESİ ANALİZLERİ
 • ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR DENEYLERİ
 • İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT ÇHİZMETLERİ
 • NAZIM VE İMAR PLANINA ESAS ETÜT ÇALIŞMALARI
 • MİKROBÖLGELEME ETÜT HİZMETLERİ
 • HEYELANLI SAHALARIN BELİRLENMESİ
 • FAY GÜZERGAHLARININ BELİRLENMESİ