Geoteknik tasarım ve uygulamaların ilk adımı zemin etüdü yapılmasıdır. Zemin etüt kapsamında zemin sondajı, jeofizik etüd, saha (in-situ) ve laboratuar deneylerini yapılmaktadır. Konusunda deneyimli ekipler ve uzman mühendisler sayesinde geoteknik tasarım için ihtiyaç duyulan mühendislik parametreleri belirlenir. Zemin etüt raporları, yasal mevzuata uygun, gerek ruhsatlandırma gerekse geoteknik tasarım süreçleri için doğru mühendislik verileri sunularak ve yorumları katılarak hazırlanmaktadır.

* Zemin Etüt Veri Raporu Ve Geoteknik Rapor Hazırlanması

* Temel Etüt Sondaj Çalışmalrı

* Deniz Sondajları

* Gölet Ve Baraj Etütleri

* Güzergah Etütleri

* Heyelanlı Sahaların Belirlenmesi

* Sıvılaşma Analizleri

* Fay Güzergahlarının Belirlenmesi

* Şev Stabilizesi Analizleri

* İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik EtütHizmetleri

* Mikrobölgeleme Etüt Hizmetleri