GEOTEKNİK RAPOR-İKSA PROJELENDİRMELERİ-ŞEV ANALİZİ

Geoteknik Proje:

İnceleme alanında yapılan zemin araştırmaları göz önünde bulundurularak sahanın mevcut zemin profili ve jeolojik özellikleri, inşa edilecek yapının mühendislik özellikleri, stabilite değerlendirmeleri, zemin taşıma gücü, oturma tahkiki, yatak katsayıları, sıvılaşma tahkikleri, dinamik parametreler, depremsellik, yapılacak temel kazısı için alınması gereken önlemler irdelenerek ekonomi ve güvenlik dikkate alınarak uygulanacak zemin iyileştirme/iksa/temel altı kazık sisteminin hesabının yapılması ve projelendirilmesidir.

İksa Projesi:

Büyük şehirlerde artan nüfus ve buna bağlı olarak yükselen yapılara oranla, araçlar için gerekli otopark imkanının sağlanması ya da arazi eğiminden ötürü, yapıların temellerinin oturtulacağı derinliğe inebilmek için derin kazılar yapılmaktadır. Bu tür derin kazılarda temel kazısının güvenle yapılabilmesi için iksa (zemin çivisi, püskürtme beton, fore kazık, mini kazık, ankraj, donatılı zemin vb.) uygulaması yapılması gerekmektedir. Bu tür kazı ve uygulamalarda, zemin profili, su durumu, etraftaki yapıların kazı ile etkileşimi, arazinin kotları (plankote çalışması) projenin yapılması için olmazsa olmazdır

Şev analizi: