Su sondaj kuyuları açımı;  Havalı-Köpüklü sistem ile sondaj delgisi,Çamurlu-Rotari sistem ile sondaj delgisi
 Su sondaj kuyusu açımı ve sonlandırılmasında ki yapılan işlemler;  
 Sondaj sonrası pompa tecrübesi sırasında yapılacak rutin ve kimyasal analizler.
 Su sondaj kuyusunun kuyu logu

 Su Sondaj Çalışması Bitirme Raporu;Su Sondajı öncesi ve sonrası tüm çalışmaların bitirme raporu halinde dosyalanmasıdır.

 Su sondaj kuyusu resmi çalışmaları(YAS)
 Yeraltı suyu arama belgesi çıkarma hizmeti (167.madde YAS kanunu)
 Yeraltı suyu kullanma belgesi çıkarma hizmeti(167.madde YAS kanunu)