İksa (Derin Kazı) Sistemleri;  derin kazıklar da çevrede ki mevcut yol, binalar gibi her türlü yapıyı güvene almakla beraber kazı çukurlarının stabilitesini sağlamaktadır.

  • Zemin Çivili Shotcrete; zemin çivisi (blon) ve minimum zayiat ile püskürtme beton (shotcrete) uygulaması yapmaktadır.  
  •  Ankrajlı Kesişen Kazık; güvene aldığı derin kazı çukurlarında, kesişen kazık uygulamaları sayesin de geçirimsizlik sağlamaktadır. 

  •  Ankrajlı Mini Kazık; görece daha az yük olan ve mevcut şartlarda daha az yer kayıplarının gerekli olduğu projeler de mini kazıklı ankraj sistemleri ile proje odaklı çözümler sunmaktadır. 

  • Geçirimsizlik Perdeleri; atık su arıtma tesisleri, göller, HES projeleri ve metro gibi projelerde imalatını gerçekleştirdiği geçirimsizlik perdeleri ile mükemmel sonuçlar almaktadır. 

  • Ankrajlı Fore Kazık; iksa sistemlerin de kaliteli fore kazık uygulamasını, büyük oranda ithal malzemeler ile imalatını gerçekleştirdiği ankraj imalatları ile tamamlamaktadır.