Mini Kazık

İnşa edilecek olan iksa sisteminin arkasında taşıyacağı yük betonarme kesit olarak mini kazık boyutundaki  kazıklar tarafından taşınabilmesi durumunda iksa sistemi ardışık olarak imal edilen mini kazıklardan oluşturulur.


 

Diyagram Duvar

Su seviyesinin yüksek olduğu ve kayma mukavemetinin düşük olduğu zeminlerde derin kazıların yapılabilmesi için zemine betonarme bir duvar inşa etme  işidir. Özel bir ekipman ile açılan hendek içine dışarıda hazırlanan donatılar ve beton yerleştirilerek yapılır.


 

Perde Duvar

Derin kazıların yapılmasında kayma mukavemeti yüksek zeminlerde kademe kazısı yapıldıktan sonra kazı yüzeyine betonarme bir duvar inşa etme işidir. Bu yöntemde işin ilerleyiş hızı ve yapılabilecek kademe kazısı  zemin özelliklerine bağlı olarak değişir.


 

Kuyu Perde

Kuyu perde bitişik nizam yapıların arasında yapılacak derin kazılarda perde duvara benzer  yöntemlerle uygulanan iksa sistemi imal metodudur.


 

Püskürtme Beton Uygulamaları

Derin kazı yapılacak yerlerde kazının yapılmasının ardından kazı yüzeyine hasır donatı yerleştirilerek özel bir ekipman ve beton kullanılarak yüzeyin beton ile kaplanması işidir.


 

Öngermeli Pasif Ankraj

Derin kazıların yapımı sırasında kazı yüzeylerinin kazı alanına yatay yer değiştirmelerini önlemek için inşaa edilen duvarların sağlam zemine bağlanması işidir. Öngermeli durumda toprağın hareket etmesi beklenen yönün tersi yönde belirli bir kuvvet uygulanır. Pasif durumda ise iksa perdesi sadece sağlam zemine bağlanılarak bırakılır.


 

Zemin çivisi

Oluşturulan iksa sistemini sağlam zemin tabakalarına bağlamak üzere düz demir donatı kullanılmasıyla sistemlerin yatay hareketlerinin engellenmesi işidir.


 

Jet Grout

Jet – grout yüksek basınç altında çimento su karışımının zemine enjeksiyonu ile kolon oluşturulurak yapılan bir konsolidasyon tekniğidir. İnce taneli ya da yoğun zeminlere, yerinde enjekte edilen çimentoyu direkt olarak karıştırılarak, homojen ve sürekli bir konsolidasyon sağlanır.


 

Taş Kolon

Zemin profilinde üst seviyelerde karşılaşılan yumuşak kil ve gevşek kum tabakalarının taşıma güçlerini arttırma, oturmaları kontrol etme amaçlı noktasal sıkıştırmaların uygulanması ve oluşan boşlukların taş ile doldurulması işidir.