Havza bazında veya münferit Hidrolojik - Hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı suyu planlaması (yeraltısu seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve yönü) bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritalarını ve raporlarını hazırlanması.

Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları

Çed Hidrojeolojisi 

Katı ve Sıvı Atık Sorunlarının Çözümü

Yatırımların çevreye olan etkilerinin değerlendirildiği Çevresel Etki Değerelendirmesi (ÇED) çalışmaları ve izinleri

Maden Ruhsat Müracaatları
Maden Hidrojeolojik Etüt Raporu