>
Zemin Etüdü ve Jeolojik Etüd

Sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite ve radyoaktivite uygulamalar

>
Geoteknik
Rapor İksa Projelendirmeleri
ve Şe Analizi

Kuru zeminlerin kaymasını önlemek adına yapılan işlemler ve raporlamalar

>
Sondaj Çalışması

Kayaları parçalamak ya da delikde kesikler açmak gibi işlemler

>
Arazi Deneyleri

Standart penetrasyon deneyi, presiyometre deneyi, plaka yükleme deneyi vb.

>
Zemin İyileştirme Uygulamaları

Taş kolon, vibro kompaksiyon, dinamik kompaksiyon, jet grout vb.

>
İnşaat ve Taahüt

Projenin hazırlanması ve projenin ihaleye çıkarılması işlemleri

>
Hidrojeoloji

Yeraltı sularının araştırılması ve elde edilmesi işlemleri